Word Donateur


De afdeling Harderwijk draait geheel op vrijwilligers. Zij kennen allen het 'Rode Kruis gevoel'. De afdeling draait goed, maar we zouden graag nog meer willen doen.
Dit is alleen mogelijk door giften. Om dit werk te kunnen blijven doen en meer, is uw gift van harte welkom!
Wanneer u onze afdeling ook een warm hart toe draagt
kunt u uw gift overmaken op ING-Banknummer: 67.16.63.631 t.n.v. NRK Harderwijk
o.v.v. Donatie Harderwijk.
Wij zijn daar erg blij mee,

bedankt.


Het volgende verhaal wordt verteld door mevrouw Smulders-Aartsen uit Harderwijk. Dit interview is opgenomen in het jaarverslag van Het Nederlandse Rode Kruis 2008. Mevrouw Smulders-Aartsen (Marga) is vele jaren vrijwilligster geweest in Harderwijk bij de telefooncirkel en bij de vakantieprojecten.

"Nalaten aan het Rode Kruis, doe ik met liefde en plezier"

Het Nederlandse Rode Kruis steunen kan op diverse manieren.  Bijvoorbeeld door geld te doneren, vrijwilliger te worden of een Fonds op Naam op te zetten. Een andere mogelijkheid is om te schenken via uw nalatenschap, zoals mevrouw Smulders-Aartsen dat heeft geregeld. "Met liefde en plezier laat ik na aan het Nederlandse Rode Kruis."

De wens van mevrouw Smulders-Aartsen is om haar nalatenschap te gebruiken voor de vakantieprojecten van het Rode Kruis. "Want iedereen verdient een vakantie", vindt ze. Het Rode Kruis kan het geld gebruiken voor onder andere excursies en activiteiten tijdens de Bijzondere vakanties voor mensen met een beperking.

Schenking

"Als  erflater maak je deels mogelijk dat het Rode Kruis haar werk kan doen. Bovendien kun je zelf kiezen aan welk land of thema je een bijdrage levert", vertelt mevrouw Smulders-Aartsen. "Eerder schonk ik € 1.000 aan de vakantieprojecten, waar ik me in de jaren negentig voor inzette. Die hebben een speciale plek in mijn hart. Ik ken de ellende van mensen die zich geen vakantie kunnen veroorloven. En helpen om dit toch mogelijk te maken, doe ik graag. Bovendien krijg ik bergen leuke reacties. Na mijn schenking aan de vakantieprojecten belden kinderen mij op om te vertellen dat ze zo van hun vakantie genoten hadden. Daar doe je het voor, je maakt een hoop mensen gelukkig".
In mijn hart
Mevrouw Smulders-Aartsen is voor het Nederlandse Rode Kruis geen onbekende. Al veertig jaar zet ze zich vrijwillig in voor de organisatie. In 1975 startte ze als welzijnsleidster, later werkte ze onder andere voor de telefooncirkel. In de jaren negentig zette ze zich in voor de vakantieprojecten. Ook was ze tien jaar lang bestuurslid van de lokale afdeling Harderwijk: Het Rode Kruis zit in mijn hart. Ik ben nu 78 jaar en het Rode Kruis kan nog altijd bij mij aanbellen".

Voldoening
Mede door erflaters is het werk van het Rode Kruis mogelijk. Mevrouw Smulders-Aartsen: "Het Rode Kruis organiseert belangrijke activiteiten voor iedereen die dat nodig heeft. Niets is teveel. Dat geldt ook voor mij. Ik ben een sociaal mens en vind het heerlijk om iets voor een ander te betekenen. Bijvoorbeeld door me als vrijwilliger in te zetten. Daar voel ik me goed bij. Ik heb geen kinderen. Nalaten aan het Rode Kruis, doe ik met liefde en plezier. Dat geeft me voldoening".

"Ik ben een sociaal mens en vind het heerlijk om iets voor een ander te betekenen"